Mealingua

Mealingua

0,00$

Mục đích chính của plugin: dịch WordPress của các trang và bài đăng trên trang web của bạn bằng AJAX trên cùng một trang


Mục đích chính của plugin: dịch các trang WordPress và các bài đăng trên trang của bạn bằng AJAX trên cùng một trang. Nó cần thiết, chẳng hạn như khi trang web chủ yếu dành cho khán giả nói cùng một ngôn ngữ, nhưng vẫn có một số bài báo nên được dịch sang các ngôn ngữ khác. Ví dụ bạn là một nhà phát triển, viết blog, nhưng một số hướng dẫn và mô tả về một số sản phẩm bạn nên viết bằng nhiều ngôn ngữ.

  1. Cài đặt plugin.
  2. Go to: /wp-admin/edit-tags.php?taxonomy=languages&post_type=mealingua và thêm ngôn ngữ bạn muốn. Đừng quên thêm vào mỗi ngôn ngữ hình ảnh lá cờ của nó.
  3. Để dịch bất kỳ bài đăng nào, chỉ cần truy cập: /wp-admin/post-new.php?post_type=mealingua, sau đó trên thanh bên phải trong hộp meta chọn bài đăng bạn muốn dịch.
  4. Chọn bất kỳ một ngôn ngữ nào bạn đã tạo ở bước # 2.
  5. Viết văn bản của bản dịch.
  6. Nhấn nút "Xuất bản".

Hình ảnh lá cờ miễn phí có thể được lấy từ đây: https://www.free-country-flags.com/flag_packs.php

 Xem trang demo plugin này

 

WOOBE - Trình chỉnh sửa hàng loạt WooCommerce và Trình quản lý sản phẩm chuyên nghiệp