PluginUs.Net - Công cụ kinh doanh cho WooCommerce và WordPress

[hiện thực hóa ý tưởng của bạn - biến ước mơ của bạn thành hiện thực]
Thứ hai điện tử 2021
Bộ hẹn giờ vào Thứ Hai Điện tử năm 2021

Cách xóa type = ”text / javascript” khỏi trang WordPress

  • Cài đặt plugin này: https://wordpress.org/plugins/autoptimize/
  • Bật trong các tùy chọn của nó wp-admin / options-general.php? Page = autoptimize 'Tối ưu hóa mã HTML?'
  • Trong tệp functions.php của chủ đề wp hiện tại của bạn, hãy áp dụng mã tiếp theo
  • Đừng quên trong liên kết thay đổi $ site_url đến liên kết trang web của bạn mà không có dấu gạch chéo ở cuối

 

WOOBE - Trình chỉnh sửa hàng loạt WooCommerce và Trình quản lý sản phẩm chuyên nghiệp