PluginUs.Net - Công cụ kinh doanh cho WooCommerce và WordPress

[hiện thực hóa ý tưởng của bạn - biến ước mơ của bạn thành hiện thực]
Thứ hai điện tử 2021
Bộ hẹn giờ vào Thứ Hai Điện tử năm 2021

Cách thêm người dùng WordPress bằng mã php

Đôi khi cần thiết để tạo một người dùng mới trên trang WordPress bằng cách sử dụng mã PHP (Ví dụ: không thể truy cập vào email và mật khẩu không hoạt động, v.v.). Dưới đây là mã sẽ thực hiện công việc này:

Thả mã vào index.php của trang web hoặc trong tệp functions.php của chủ đề wp hiện tại, làm mới bất kỳ trang nào của trang web và sau đó xóa tập lệnh này khỏi nơi bạn đã thả nó. Bây giờ có thể đăng nhập vào trang web bằng thông tin đăng nhập: bản trình diễn / demo.

 

WOOBE - Trình chỉnh sửa hàng loạt WooCommerce và Trình quản lý sản phẩm chuyên nghiệp