PluginUs.Net - WooCommerce ve WordPress için İş Araçları

[fikrinizi gerçekleştirin - hayallerinizi gerçekleştirin]

Herhangi bir WordPress taksonomisinde term_group atamak için arayüz oluşturmak için PHP Sınıfı

Bazen WordPress'te bir şey geliştirirken alanı kullanmak gerekir term_group veri tabanı tablosundan wp_term_relationships. Örneğin, taksonomi terimlerini bu alana göre sıralamak. Ama nasıl atanır term_group varsayılan olarak böyle bir arayüz olmadığında her terimin değeri? Aşağıda anlatılan PHP sınıfı, bu görevi çözmenize yardımcı olacaktır:


Bu sınıfın kullanımı basittir. Başlatma sınıflandırmalarının kodundan sonra, sonraki kod parçasını eklemelisiniz:

istemciler ve becerileri işte taksonomi yığınları.

WOOBE - WooCommerce Toplu Düzenleyici ve Ürün Yöneticisi Profesyonel