ปลั๊กอิน - เครื่องมือทางธุรกิจสำหรับ WooCommerce และ WordPress

[ตระหนักถึงความคิดของคุณ - ทำความฝันให้เป็นจริง]

ยกเลิกการใช้งานค่า PHP เฉพาะในกรณีที่เป็นซีเรียลไลซ์

หากสิ่งที่จำเป็นในการตรวจสอบคือสตริงที่เราได้รับคืออาร์เรย์แบบอนุกรมและยกเลิกการเข้ารหัสหากเป็นจริงฟังก์ชันถัดไปจะทำงานนี้:

 

WOOBE - WooCommerce Bulk Editor และ Product Manager Professional