ตารางเปรียบเทียบ

ตารางเปรียบเทียบ

7,99$ 5,99$

ปลั๊กอินนี้เป็นส่วนเสริมสำหรับ TABLEON - WordPress โพสต์ตารางกรองได้

ส่วนขยายนี้อนุญาตให้สร้างตารางด้วยไฟล์ โพสต์เพื่อเปรียบเทียบ พวกเขา


ปลั๊กอินนี้เป็นส่วนเสริมสำหรับ TABLEON - WordPress โพสต์ตารางกรองได้

ส่วนขยายนี้อนุญาตให้สร้างตารางด้วยไฟล์ โพสต์เพื่อเปรียบเทียบ พวกเขา

ส่วนขยายมีเซลล์เพิ่มเติมสำหรับตารางโพสต์และรหัสย่อ [tableon_compare] และ [tableon_compare_btn]. คอลัมน์สำหรับรหัสย่อที่มาจากการตั้งค่าปลั๊กอิน:


การเป็นตัวแทนที่ด้านหน้า:

ทดลอง: https://demo.posts-table.com/tableon_compare/

 

 

WOOBE - WooCommerce Bulk Editor และ Product Manager Professional