ปลั๊กอิน - เครื่องมือทางธุรกิจสำหรับ WooCommerce และ WordPress

[ตระหนักถึงความคิดของคุณ - ทำความฝันให้เป็นจริง]

จะลบองค์ประกอบเฉพาะออกจากอาร์เรย์ JavaScript ได้อย่างไร

ขั้นแรกให้ค้นหาดัชนีขององค์ประกอบที่คุณต้องการลบ:

หมายเหตุ: การสนับสนุนเบราว์เซอร์สำหรับ indexOf มี จำกัด ไม่รองรับใน IE7-8.

จากนั้นลบองค์ประกอบโดยใช้ ดัชนี และฟังก์ชัน 'ประกบ':

พารามิเตอร์ที่สองของการต่อคือจำนวนองค์ประกอบที่จะลบ

หมายเหตุ: splice แก้ไขอาร์เรย์ในตำแหน่งและส่งคืนอาร์เรย์ใหม่ที่มีองค์ประกอบ ที่ถูกลบออกไป.

 

WOOBE - WooCommerce Bulk Editor และ Product Manager Professional