ปลั๊กอิน - เครื่องมือทางธุรกิจสำหรับ WooCommerce และ WordPress

[ตระหนักถึงความคิดของคุณ - ทำความฝันให้เป็นจริง]

PHP Class สำหรับสร้างอินเทอร์เฟซสำหรับกำหนด term_group ในการจัดหมวดหมู่ WordPress

บางครั้งเมื่อพัฒนาบางสิ่งบน WordPress จำเป็นต้องใช้ฟิลด์ term_group จากตารางฐานข้อมูล wp_term_relationships. ตัวอย่างเช่นการจัดเรียงคำศัพท์การจัดหมวดหมู่ตามฟิลด์นี้ แต่จะกำหนดอย่างไร term_group ค่าของแต่ละคำเมื่อไม่มีอินเทอร์เฟซดังกล่าวโดยค่าเริ่มต้น? อธิบายไว้ด้านล่างคลาส PHP จะช่วยคุณแก้ไขงานนี้:


การใช้คลาสนี้ทำได้ง่าย หลังจากรหัสของอนุกรมวิธานเริ่มต้นคุณควรเพิ่มโค้ดชิ้นต่อไป:

ลูกค้า และ ทักษะ นี่คือทากของอนุกรมวิธาน

WOOBE - WooCommerce Bulk Editor และ Product Manager Professional