ปลั๊กอิน - เครื่องมือทางธุรกิจสำหรับ WooCommerce และ WordPress

[ตระหนักถึงความคิดของคุณ - ทำความฝันให้เป็นจริง]

วิธีแยกวิเคราะห์ลิงค์โดย PHP

เรามีลิงค์ที่เราได้รับตัวอย่างโดย AJAX และเราต้องการค่าคิวรีและแทรกเข้าไป $ _MY_BOX อาร์เรย์:

หากเรามีตัวอย่างลิงค์ดังกล่าว: https://mysite.com/?aa=1&bb=2&cc=3ดังนั้น พิมพ์ _r ($ _ MY_BOX) จะให้เรา:

 

WOOBE - WooCommerce Bulk Editor และ Product Manager Professional