ปลั๊กอิน - เครื่องมือทางธุรกิจสำหรับ WooCommerce และ WordPress

[ตระหนักถึงความคิดของคุณ - ทำความฝันให้เป็นจริง]

วิธีผสานอ็อบเจกต์ JavaScript

หากจำเป็นต้องรวมวัตถุ JavaScript ตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไปฟังก์ชันถัดไปจะช่วยได้:

 

WOOBE - WooCommerce Bulk Editor และ Product Manager Professional