ปลั๊กอิน - เครื่องมือทางธุรกิจสำหรับ WooCommerce และ WordPress

[ตระหนักถึงความคิดของคุณ - ทำความฝันให้เป็นจริง]

การ จำกัด หน่วยความจำและเวลาสำหรับ wordpress

การใช้โค้ดถัดไปในไฟล์ wp-config.php เป็นไปได้เพื่อให้ WordPress ใช้หน่วยความจำมากขึ้นสำหรับกระบวนการและเพิ่มเวลาในการทำงาน

WOOBE - WooCommerce Bulk Editor และ Product Manager Professional