ปลั๊กอิน - เครื่องมือทางธุรกิจสำหรับ WooCommerce และ WordPress

[ตระหนักถึงความคิดของคุณ - ทำความฝันให้เป็นจริง]

วิธี จำกัด การเข้าถึง wp-admin โดยใช้. htaccess

ในโฟลเดอร์ wp-admin ให้สร้างไฟล์. htaccess และวางรหัสถัดไป:

xxx.xxx.xxx.xxx - เปลี่ยนเป็นที่อยู่ IP ของคุณ
ใช้แถวรหัสคำสั่ง 'อนุญาตจาก' หลาย ๆ ครั้งสำหรับจำนวนที่อยู่ IP ที่คุณอนุญาตให้เข้าถึง

 

WOOBE - WooCommerce Bulk Editor และ Product Manager Professional