ปลั๊กอิน - เครื่องมือทางธุรกิจสำหรับ WooCommerce และ WordPress

[ตระหนักถึงความคิดของคุณ - ทำความฝันให้เป็นจริง]

รับรายการคำที่เรียงลำดับตามลำดับชั้น

บางครั้งมีบางกรณีที่จำเป็นต้องได้รับลิงก์การจัดหมวดหมู่ของโพสต์ที่อยู่ในลำดับชั้น WordPress มีฟังก์ชั่นในการรับลิงก์การจัดหมวดหมู่โพสต์ที่กำหนดเอง:

แต่: คุณไม่สามารถเข้าใจได้ตามลำดับชั้น! ฉันมีงานเช่นนี้ และฉันต้องการอธิบายการตัดสินใจของฉันในงานนี้
ฉันเขียนชั้นเรียนเล็กน้อย:


การใช้คลาส php นี้ทำได้ง่าย:

ตัวอย่าง:

คลาส php นี้ใช้สำหรับแทนที่ฟังก์ชัน WordPress get_the_term_list เมื่อมีความสำคัญที่จะต้องเรียงลำดับตามลำดับชั้นการจัดหมวดหมู่ลิงก์เงื่อนไขของโพสต์

WOOBE - WooCommerce Bulk Editor และ Product Manager Professional