ปลั๊กอิน - เครื่องมือทางธุรกิจสำหรับ WooCommerce และ WordPress

[ตระหนักถึงความคิดของคุณ - ทำความฝันให้เป็นจริง]

สร้างอาร์เรย์ที่มีตัวแปรและค่าของมัน

หากจำเป็นต้องส่งผ่านไปยังฟังก์ชัน PHP ตัวแปรจำนวนมาก - เป็นไปได้ที่จะบีบอัดให้เป็นอาร์เรย์ที่เชื่อมโยงโดยฟังก์ชัน PHP ถัดไป:

 

 

WOOBE - WooCommerce Bulk Editor และ Product Manager Professional