ปลั๊กอิน - เครื่องมือทางธุรกิจสำหรับ WooCommerce และ WordPress

[ตระหนักถึงความคิดของคุณ - ทำความฝันให้เป็นจริง]

เรียกใช้ฟังก์ชันเรียกกลับ PHP ด้วยอาร์เรย์ของพารามิเตอร์

หากจำเป็นตัวอย่างเช่นในลูป PHP ใด ๆ (แต่ละ) โดยใช้ฟังก์ชันพิเศษเรียกตรรกะใด ๆ ที่มีอาร์กิวเมนต์โดยตรรกะนั้น - รหัสถัดไปจะทำ:

WOOBE - WooCommerce Bulk Editor และ Product Manager Professional