Mealingua

Mealingua

0,00$

Huvudsyftet med pluginet: översättning WordPress av sidor och inlägg på din webbplats av AJAX på samma sida


Huvudsyftet med pluginet: översättning av WordPress-sidor och inlägg på din webbplats av AJAX på samma sida. Det är nödvändigt till exempel när webbplatsen huvudsakligen är avsedd för en publik som talar samma språk, men ändå bör vissa av artiklarna översättas till andra språk. Till exempel är du utvecklare, bloggar, men några instruktioner och beskrivningar av någon produkt bör du skriva på flera språk.

  1. Installera plugin.
  2. Gå till: /wp-admin/edit-tags.php?taxonomy=språk&post_type=mealingua och lägg till språk du vill ha. Glöm inte att lägga till flaggbilden på varje språk.
  3. För att översätta ett inlägg, gå till: /wp-admin/post-new.php?post_type=mealingua, välj sedan inlägget du vill översätta till höger i metafältet.
  4. Välj vilket språk du skapade i steg 2.
  5. Skriv texten till översättningen.
  6. Tryck på knappen "Publicera".

Gratis flaggbilder kan tas härifrån: https://www.free-country-flags.com/flag_packs.php

 Se den här pluginsdemosidan

 

WOOBE - WooCommerce Bulk Editor och Products Manager Professional