TABLEON Favoriter

TABLEON Favoriter

0,00$

Detta plugin är ett tillägg för TABELL - WordPress-inläggstabeller kan filtreras

Denna förlängning tillhandahåller förmåga för kunderna att samla in inlägg


Detta plugin är ett tillägg för TABELL - WordPress-inläggstabeller kan filtreras

Denna förlängning tillhandahåller förmåga för kunderna att samla in inlägg för vidare köp av dem.

Användaren kan samla inlägg via en speciell tabellcell:

Användaren kan också samla inlägg direkt på inlägget enstaka sida om de ska infoga kortkod [tableon_favourites_single_btn inlägg] med hjälp av kod i filfunktionerna.php för det aktuella WordPress-temat:


Kolumner med favoritinläggstabellen kan ställas in i inställningarna för plugin:


Användarnas favoritinlägg kan vara synliga tack vare länkparametern USER_ID:


För alla statistiska datafavoriter kan inlägg extraheras med kod:

Kortkoder:

 

 

WOOBE - WooCommerce Bulk Editor och Products Manager Professional