Enkel gratis AJAX PHP-kalenderskript med öppen källkod

Enkel gratis AJAX PHP-kalenderskript med öppen källkod

0,00$

  • Ajax daterar navigering
  • Anpassningsbar veckodag
  • Låg vikt och hög prestanda
  • Detta manus är gratis för kommersiell och icke-kommersiell användning.
  •  Demosidan för kalendern


  • Ajax daterar navigering
  • Anpassningsbar veckodag
  • Låg vikt och hög prestanda
  • Detta manus är gratis för kommersiell och icke-kommersiell användning.
  •  Demosidan för kalendern

 KÖP mer avancerad AJAX-kalender på Codecanyon.Net som baseras på detta skript

Ring manuset på nästa sätt:


Här är ett enklare PHP-skript i kalendern om du behöver det:

 

WOOBE - WooCommerce Bulk Editor och Products Manager Professional