PluginUs.Net - Affärsverktyg för WooCommerce och WordPress

[förverkliga din idé - gör dina drömmar till verklighet]

Hur man testar WordPress-plugins för att få skriptkonflikter

Använd nästa algoritm för att definiera vad som exakt inte fungerar på din WordPress-webbplats efter några ändringar med kärna, tema eller / och plugins:

  • skapa webbplats duplikat med hjälp av plugin https://wordpress.org/plugins/duplicator/
  • skapa testunderdomän på din webbplats med hjälp av värdpanelen
  • installera dubblettpaket på din testunderdomän
  • på testunderdomänen inaktivera alla plugins utom ett huvudplugin (ändra även wp-tema till standard), till exempel WooCommerce
  • en efter en aktivera plugins och kontrollera funktionaliteten på den plats där du hittade problemet, kanske du måste göra varje gång hård återställning av webbläsarens cache
  • testa också för konflikter din webbplats cirrent wp-tema - ändra tema till valfritt standardtema

Även i webbläsarkrom trycker du på F12 för att se js-fel i konsolen efter varje pluginaktivering som js + php-fel från andra plugins som kan förhindra funktionalitet för andra plugins. Glöm inte att inaktivera alla typer av cacher om de är aktiverade på din webbhotell.

 

WOOBE - WooCommerce Bulk Editor och Products Manager Professional