TABLEON Obľúbené

TABLEON Obľúbené

0,00$

Tento plugin je rozšírením pre TABLEON – Filtrovateľné tabuľky príspevkov WordPress

Toto rozšírenie poskytuje schopnosť zákazníkov zbierať príspevky


Tento plugin je rozšírením pre TABLEON - Filtrovateľné tabuľky príspevkov WordPress

Toto rozšírenie poskytuje schopnosť zákazníkov zbierať príspevky na ich ďalší nákup.

Používateľ môže zbierať príspevky prostredníctvom špeciálnej bunky tabuľky:

Používateľ môže tiež zbierať príspevky priamo na jednej stránke príspevku, ak tam vloží krátky kód [tableon_favourites_single_btn príspevok] pomocou kódu v súbore functions.php aktuálnej témy WordPress:


Stĺpce tabuľky obľúbených príspevkov je možné nastaviť v nastaveniach pluginu:


Obľúbené príspevky používateľov môžu byť viditeľné vďaka parametru odkazu USER_ID:


Pre akékoľvek štatistické údaje je možné obľúbené príspevky extrahovať pomocou kódu:

Shortcodes:

 

 

WOOBE - WooCommerce hromadný editor a produktový manažér Professional