TABLEON Porovnaj

TABLEON Porovnaj

7,99$ 5,99$

Tento plugin je rozšírením pre TABLEON – Filtrovateľné tabuľky príspevkov WordPress

Toto rozšírenie umožňuje vytvoriť tabuľku s príspevky na porovnanie Je.


Tento plugin je rozšírením pre TABLEON - Filtrovateľné tabuľky príspevkov WordPress

Toto rozšírenie umožňuje vytvoriť tabuľku s príspevky na porovnanie Je.

Rozšírenie poskytuje ďalšiu bunku pre tabuľky príspevkov a skrátený kód [tableon_compare] A [tableon_compare_btn]. Stĺpce pre krátky kód poskytované nastaveniami pluginu:


Reprezentácia na prednej strane:

Demonštrácia: https://demo.posts-table.com/tableon_compare/

 

 

WOOBE - WooCommerce hromadný editor a produktový manažér Professional