TABLEON Vedlegg

TABLEON Vedlegg

9,99$ 7,77$

Dette pluginet er en utvidelse for TABLEON - WordPress Posts Tables Filterable

Denne utvidelsen gjør det mulig å lage bord med innlegg å sammenligne Dem.


Dette pluginet er en utvidelse for TABLEON - WordPress Posts Tabeller kan filtreres

Dette pluginet for TABLEON gir mulighet til å legge ved filer til enkeltinnlegget og vise det i tabellen eller som ikoner.

Bruk knapp "Legg til filer"for å legge ved filer til innlegget. Hvis du klikker på kolonnen" Ikon "er det mulig å velge ikon for hver filtype.

Denne utvidelsen gir også ekstra kolonne med egne alternativer:

På stedet:


Også med denne utvidelsen:

 

 

WOOBE - WooCommerce Bulk Editor og Products Manager Professional