بسته ابزارهای تجاری WooCommerce – همه افزونه ها در یک بسته

بسته ابزارهای تجاری WooCommerce – همه افزونه ها در یک بسته

192,00$ 77,00$

بسته ابزارهای تجاری ووکامرس پلاگین های قدرتمندی را برای فروشگاه الکترونیکی ووکامرس ترکیب کنید که به شما امکان می دهد داده های فروشگاه خود را مدیریت کنید و مشتریان شما اجازه می دهند محصولات فروشگاه شما را با ارزهای مختلف در قالب جدول فیلتر کنند.


بسته ابزارهای تجاری ووکامرس پلاگین های قدرتمندی را برای فروشگاه الکترونیکی ووکامرس ترکیب کنید که به شما امکان می دهد داده های فروشگاه خود را مدیریت کنید و مشتریان شما اجازه می دهند محصولات فروشگاه شما را با ارزهای مختلف در قالب جدول فیلتر کنند.

این بسته شامل افزونه هایی برای مبلغ کل است 192 $:

WOOF - فیلتر محصولات WooCommerce   WOOCS - تعویض ارز WooCommerce

WOOBE - WooCommerce Bulk Editor and Professional Manager Manager   WOOT - جداول محصولات فعال ووکامرس

   

 

WOOBE - WooCommerce Bulk Editor and Professional Manager Manager