موارد دلخواه TABLEON

موارد دلخواه TABLEON

0,00$

این افزونه افزونه ای برای TABLEON - جداول ارسال شده در وردپرس قابل فیلتر شدن

این برنامه افزودنی توانایی مشتریان برای جمع آوری پست ها


این افزونه افزونه ای برای TABLEON - جداول ارسال شده در وردپرس قابل فیلتر شدن

این برنامه افزودنی توانایی مشتریان برای جمع آوری پست ها برای خرید بیشتر آنها

کاربر می تواند پست ها را از طریق سلول جدول خاص جمع آوری کند:

همچنین در صورت قرار دادن کد کوتاه در اینجا کاربر می تواند پست ها را مستقیماً در صفحه تک پست جمع آوری کندtableon_favourites_single_btn ارسال] با استفاده از کد در فایل توابع.php از تم فعلی وردپرس:


ستون های جدول پست های دلخواه را می توان در تنظیمات افزونه تنظیم کرد:


پست های مورد علاقه کاربران به لطف پارامتر پیوند قابل مشاهده هستند USER_ID:


برای داده های آماری ، پست های مورد علاقه را می توان با کد استخراج کرد:

کوتاه فعال: