جدول مقایسه کنید

جدول مقایسه کنید

7,99$ 5,99$

این افزونه افزونه ای برای TABLEON - جداول ارسال شده در وردپرس قابل فیلتر شدن

این برنامه افزودنی امکان ایجاد جدول با پست برای مقایسه آنها.


این افزونه افزونه ای برای TABLEON - جداول ارسال شده در وردپرس قابل فیلتر شدن

این برنامه افزودنی امکان ایجاد جدول با پست برای مقایسه آنها.

Extension سلول اضافی را برای جداول پست ها و کد کوتاه فراهم می کند [tableon_ مقایسه کنید[و]tableon_compare_btn] ستون های کد کوتاه ارائه شده توسط تنظیمات افزونه:


نمایندگی در جلو:

نسخه ی نمایشی: https://demo.posts-table.com/tableon_compare/

 

 

WOOBE - WooCommerce Bulk Editor and Professional Manager Manager