PluginUs.Net - ابزارهای تجاری برای ووکامرس و وردپرس

[ایده خود را تحقق بخشید - رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کنید]

نحوه تجزیه لینک با PHP

ما پیوندی داریم که به عنوان مثال توسط AJAX دریافت می کنیم و می خواهیم مقادیر جستجوی آن را وارد کرده و وارد کنیم $ _MY_BOX آرایه:

اگر به عنوان مثال چنین پیوندی را داشته باشیم: https://mysite.com/?aa=1&bb=2&cc=3، به طوری که print_r ($ _ MY_BOX) به ما خواهد داد:

 

WOOBE - WooCommerce Bulk Editor and Professional Manager Manager