PluginUs.Net - ابزارهای تجاری برای ووکامرس و وردپرس

[ایده خود را تحقق بخشید - رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کنید]

.htaccess 301 تغییر مسیر می دهد

اگر پیوند همیشگی پست را تغییر داده اید و می خواهید اجازه دهید یکی از قدیمی ها خوب کار کند ، در فایل وردپرس سایت .htaccess ، خط بعدی را اضافه کنید:

جایی که '/در باره'URL نسبی قدیمی است و'https://example.com/about-meURL جدید

 

WOOBE - WooCommerce Bulk Editor and Professional Manager Manager