PluginUs.Net - ابزارهای تجاری برای ووکامرس و وردپرس

[ایده خود را تحقق بخشید - رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کنید]

نحوه دسترسی به wp-admin با استفاده از .htaccess را محدود کنیم

در پوشه wp-admin پرونده .htaccess ایجاد کرده و کد بعدی را در آنجا رها کنید:

xxx.xxx.xxx.xxx - به آدرس IP خود تغییر دهید
برای تعداد دفعات دسترسی به آدرسهای IP ، بارها از ردیف کد دستور "allow from" استفاده کنید

 

WOOBE - WooCommerce Bulk Editor and Professional Manager Manager