PluginUs.Net - ابزارهای تجاری برای ووکامرس و وردپرس

[ایده خود را تحقق بخشید - رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کنید]

آرایه ای را با متغیرها و مقادیر آنها ایجاد کنید

در صورت عبور ضروری آن از تابع PHP ، بسیاری از متغیرها - با استفاده از تابع PHP بعدی می توان آنها را به آرایه انجمنی تبدیل کرد:

 

 

WOOBE - WooCommerce Bulk Editor and Professional Manager Manager