PluginUs.Net - ابزارهای تجاری برای ووکامرس و وردپرس

[ایده خود را تحقق بخشید - رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کنید]

یک عملکرد پاسخ PHP را با آرایه ای از پارامترها فراخوانی کنید

در صورت لزوم ، به عنوان مثال در هر حلقه PHP (برای هر) با استفاده از هر منطق تعریف شده ، توابع تخصصی را با آرگومان های منطق مشخص فراخوانی کنید - کد بعدی این کار را انجام می دهد:

WOOBE - WooCommerce Bulk Editor and Professional Manager Manager