PluginUs.Net - ابزارهای تجاری برای ووکامرس و وردپرس

[ایده خود را تحقق بخشید - رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کنید]

پرس و جو URL را در وردپرس براساس آرایه انجمنی ایجاد کنید

اگر ما دارای آرایه انجمنی PHP از داده ها هستیم و برای ایجاد پیوند مانند آن لازم است key1=value1&key2=value2&key3=value3 ما می توانیم از عملکرد بعدی وردپرس استفاده کنیم:

 

WOOBE - WooCommerce Bulk Editor and Professional Manager Manager